Clicky

Belastingsysteem

Belastingstelsel van Indonesië

Er is een grote verscheidenheid aan belastingen in Indonesië waaraan bedrijven, investeerders en particulieren moeten voldoen. Dit omvat vennootschapsbelasting, individuele inkomstenbelasting, bronbelasting, internationale belastingverdragen, belasting over de toegevoegde waarde (btw), omzetbelasting voor luxegoederen, douane en accijnzen, belastingvoordelen en grond- en opstalbelasting. Onze belastingsectie is bedoeld om gedetailleerde informatie te geven over belastingen die van kracht zijn en waarmee rekening moet worden gehouden bij het beleggen in Indonesië.

 

Vennootschapsbelasting Een bedrijf is onderworpen aan de belastingverplichtingen die zijn vastgesteld door de Indonesische overheid als het bedrijf zijn domicilie in Indonesië heeft. Evenzo valt een buitenlandse vennootschap die een (vaste) vestiging in Indonesië heeft – en via deze lokale entiteit bedrijfsactiviteiten verricht – onder het Indonesische belastingregime. Indien de buitenlandse onderneming geen vaste inrichting heeft in Indonesië maar wel inkomsten genereert door bedrijfsactiviteiten in Indonesië, dan dient zij haar belastingverplichtingen te vereffenen door inhouding van de belasting door de Indonesische partij die de inkomsten betaalt. Over het algemeen geldt in Indonesië een vennootschapsbelastingtarief van 25 procent. Er zijn echter verschillende vrijstellingen: Bedrijven die genoteerd zijn aan de Indonesia Stock Exchange (IDX) die ten minste 40 procent van hun totale aandelenkapitaal aan het publiek aanbieden, krijgen een belastingverlaging van 5 procent (vandaar een belastingtarief van 20 procent voor deze openbare bedrijven).Kleine en middelgrote ondernemingen met een jaaromzet van minder dan IDR 50 miljard (ongeveer USD 3,8 miljoen) krijgen 50 procent belastingkorting (naar evenredigheid opgelegd op het belastbare inkomen van het deel van de bruto-omzet tot 4,8 miljard IDR). In 2013 heeft het Indonesische ministerie van Financiën een verordening uitgevaardigd die een inkomstenbelastingtarief van één procent instelde voor individuele en institutionele belastingbetalers met een jaarlijkse bruto-omzet van minder dan IDR 4,8 miljard (ongeveer USD 363.636).

 

VennootschapsbelastingBelastingtarief• normaal tarief 25%• Naamloze vennootschap met >40% van haar aandelen verhandeld op de IDX 20%• Bedrijven met een bruto-omzet lager dan IDR 50 miljard 12,5%• Bedrijven met een bruto-omzet van minder dan IDR 4,8 miljard     1%Individuele inkomsten belasting Als een persoon aan een van de volgende voorwaarden voldoet, wordt hij/zij beschouwd als fiscaal inwoner van Indonesië (behalve als een belastingverdrag deze regels opheft): de persoon woont in Indonesië;de persoon is binnen een periode van 12 maanden meer dan 183 dagen in Indonesië;de persoon is gedurende een fiscaal jaar in Indonesië en heeft de intentie om in Indonesië te gaan wonen.Ondertussen zijn niet-ingezetenen onderworpen aan een bronbelasting van 20 procent op inkomsten uit Indonesië. Bijna alle inkomsten die door individuele belastingbetalers in Indonesië worden verdiend, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting. Op het belastbaar jaarinkomen worden de volgende progressieve tarieven in rekening gebracht: Individuele inkomsten belastingBelastingtarief• Tot IDR 50 miljoen 5%• Meer dan IDR 50 miljoen tot IDR 250 miljoen 15%• Meer dan IDR 250 miljoen tot IDR 500 miljoen 25%• Meer dan IDR 500 miljoen 30%Een groot deel van de personenbelasting wordt geïnd via inhouding door werkgevers. Werkgevers houden maandelijks inkomstenbelasting in op de salarissen en andere vergoedingen die aan de werknemers worden betaald. Indien de werknemer binnenlands belastingplichtige is (woonachtig in Indonesië), gelden bovengenoemde belastingtarieven. Indien de natuurlijke persoon een buitenlandse belastingplichtige is, bedraagt ​​de roerende voorheffing 20 procent van het brutobedrag (bij een belastingverdrag kan het bedrag variëren).

 

Roerende voorheffing (voor betalingen aan ingezetenen)Belastingtarief• Voor rente, dividenden en royalty’s 15%• Voor diensten 2%• voor grond- en gebouwhuur (eindbelasting) 10%• Deze bronbelastingen worden beschouwd als vooruitbetalingen vennootschapsbelasting• Roerende voorheffing berekend op omzet/inkomsten wordt beschouwd als eindbelastingRoerende voorheffing (voor betalingen aan niet-ingezetenen) Belastingtarief• normaal tarief (te verlagen door gebruik te maken van verdragsbepalingen, of vrij te stellen)diensten die kwalificeren als bedrijfswinst) 20%Het jaarlijkse niet-belastbare inkomen was oorspronkelijk vastgesteld op IDR 36 miljoen (ongeveer $ 2.727) in 2016. In april 2016 zei minister van Financiën Bambang Brodjonegoro echter dat de regering van plan is om het niet-belastbare inkomen met 50 procent te verhogen tot IDR 54 miljoen (ong. USD $ 4.090) in een poging om de koopkracht van mensen te versterken en de consumptie door huishoudens aan te moedigen.